Publikacje

Barbara Gramlewicz
Aleksander Mańka

PROFILAKTYKA SYSTEMOWA 
SKUTKÓW DYSFUNKCYJNEGO DZIECIŃSTWA

EMIGRACJA JAKO CZYNNIK DEZINTEGRACJI SYSTEMÓW RODZINNYCH

Barbara Gramlewicz
Aleksander Mańka

Aleksander Mańka
Arkadiusz Kamiński

PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
zintegrowana z procesami resocjalizacji młodzieży

Aleksander Mańka

GRANICE KOMPETENCJI SPECJALISTÓW WSPARCIA W PRACY Z DZIECKIEM – OFIARĄ NADUŻYĆ NA TLE SEKSUALNYM

Monika Czajka
Aleksander Mańka
Janusz Stanek

PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
działania w praktyce środowiskowej

Główną intencją działań profilaktyki systemowej jest wzmocnienie w systemach rodzinnych potencjału ochronnego, który stanowi najskuteczniejszy czynnik ograniczający ryzyko związane z zagrożeniem destabilizacji lub problemów w rozwoju i funkcjonowaniu związków. Współczesna wiedza jednoznacznie wskazuje, że fundamentem czynników ochronnych, jak i czynników ryzyka są naturalne zasoby systemu rodzinnego. Genezą wszelkich zakłóceń rozwoju dziecka są przede wszystkim deficyty wychowawcze rodziców, defekty w strukturze systemu rodzinnego oraz deficyty w obszarze umiejętności ochronnych. To one bezpośrednio wpływają na poziom odporności lub podatności dziecka na zagrozenia towarzyszące w jego rozwoju. Aktualna wiedza precyzyjnie określa, co stanowi o podatności lub odporności na takie ryzyko. Są to cechy kształtowane podczas dynamicznej interakcji w systemie rodzinnym. Profilaktyka systemowa adresuje swoje oddziaływania do całego systemu, pozwalając mu modelować swoje walory ochronne i redukować ewentualne cechy ryzyka.

Aleksander Mańka

ŻYCIE W ZWIĄZKU PARTNERSKIM
PO TRUDNYM DZIECIŃSTWIE

Syndrom Dysfunkcyjnego Dzieciństwa

Aleksander Mańka, zadaje subiektywne pytanie: Jak żyć w związku partnerskim z kimś, kto miał trudne dzieciństwo? Takie pytanie zadaje sobie wielu partnerów. Część takich związków rozpada się przynosząc ból i poczucie beznadziejności. Inne trwają w poczuciu cierpienia i nieszczęścia. Bardzo trudno odnajdywać w sobie skutki wad wychowawczych swoich rodziców, które utrudniają w dorosłym życiu budowanie poprawnych więzi uczuciowych. Są one jednak istotną przyczyną napięć, konfliktów i lęków jakie powodują cierpienie w relacji partnerskiej. Autor rozważa to z perspektywy partnerów takich osób. Opisuje sytuacje, mechanizmy i skutki jakie ponoszą rodziny i partnerzy ludzi z syndromem dysfunkcyjnego dzieciństwa. Jest to pierwsza część cyklu publikacji dotyczącej tej problematyki.

MÓWIMY NIE, UZALEŻNIENIOM

Aleksander Mańka
Janusz Stanek
Damian Zdrada

Kompendium dla pedagogów, rodziców i młodziezy o uzależnieniach behawioralnych. Autorzy prezentują metody działań profilaktycznych, sposoby rozpoznawania zachowań ryzykownych, wyjaśniają podstawowe mechanizmy uzależnienia od mediów, portali społecznościowych, robienia zakupów, seksu oraz innych uzależnień behawioralnych. Książkę podzielono na części przeznaczone dla specjalistów, rodziców i młodzieży.