o nas

Instytut Twórczej Integracji powstał z inicjatywy trzech fundatorów, którzy od lat profesjonalnie zajmowali się  wsparciem społecznym, profilaktyką i promocją potencjału człowieka. Ich wieloletnie doświadczenie, umożliwiło sformułowanie koncepcji systemowej integracji zasobów w jednolitej metodzie rozwiązywania problemów.

Fundatorzy:
Iwona Durek  – Sypek
Leszek Falis    
Aleksander Mańka


Członkowie Rady i Zarządu Fundacji :

Piotr Bork
Jadwiga Furman  
Kazimierz Ptak 

dane urzędowe:
KRS   0000393362 

 NIP   6443494292
REGON  242711127

N U M E R Y     K O N T   B A N K O W Y C H
konto ogólne: 
Deutsche Bank PBS S.A.

30 1910 1048 2519 0412 8551 0001

konto przeznaczone dla projektu EDUHAZARD
Deutsche Bank PBS S.A.          
O3 1910 1048 2519 0412 8551 0002