Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu

Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu

Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Instytutem Twórczej Integracji w Sosnowcu realizuje projekt pn. Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu. Cel projektu : upowszechnienie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych dla 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną (7 K i 7 M) i umożliwienie funkcjonowania tych osób w otwartym środowisku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Skierowany do : Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 14 osób niepełnosprawnych intelektualnie (NI) zamieszkujących teren miasta Sosnowca. Formy wsparcia: sfinansowanie pobytu w lokalu mieszkalnym – w tym wydatki częściowo będą wnoszone w ramach wkładu własnego; usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu…

REKOMENDACJE

REKOMENDACJE

Instytut Twórczej integracji współpracuje z organizacjami, instytucjami, indywidualnymi specjalistami oraz innymi podmiotami.Ceniąc bardzo wysoko  tą współpracę pozostajemy w przekonaniu, że partnerzy ogromnie wzbogacili nasze kompetencje i doświadczenia.Wdzięczność za umożliwienie współpracy oraz przekonanie o najwyższym poziomie kompetencji, życzliwości i gotowości twórczej niektórych partnerów, są powodem naszej szczególnej rekomendacji: